ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 დადგენილება 01/08/2019 01/10/2019 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2 დადგენილება 01/18/2019 01/18/2019 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2019 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 3 დადგენილება 01/18/2019 01/18/2019 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო