ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ანა უსტიაშვილი

T: +995 599 85 60 40

E-mail: kvareli.mun@gmail.com

გააზიარე