ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

საკრებულოს აპარატი

რანგისახელი, გვარითანამდებობის დასახელება
Iანა უსტიაშვილიპირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, აპარატის უფროსი
IIIმაია ქანდაურიშვილიპირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში
IIIნატო ზაუტაშვილიმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში
IIIხათუნა მამულაშვილიმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
IIIმარიამ როსტომაშვილიმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში
IIIგიორგი ყანწარაშვილიმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში
 ლევანი ალადოშვილიმძღოლი - ხელშეკრულებით
 ვალერი ბურკიაშვილივებ-გვერდის სპეციალისტი - ხელშეკრულებით
გააზიარე