ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

საკრებულოს კომისიები

1 ქეთევან სეფაშვილი თავმჯდომარე
2 ნინო ხუციშვილი წევრი
3 გოგიტა წიწრიაშვილი წევრი
4 ზურაბი კაპანაძე წევრი
5 იოსებ სოლომნიშვილი წევრი
6 ვაჟა ჭუნაშვილი წევრი
7 ალექსი შიუკაშვილი წევრი
8 გიორგი სირაძე წევრი
9 თინათინ ჩიხიაშვილი წევრი
1 კახა ასისტიშვილი თავმჯდომარე
2 ქეთევან სეფაშვილი წევრი
3 ვაჟა ჭუნაშვილი წევრი
4 გოგიტა წიწრიაშვილი წევრი
5 ჯემალი შავერდაშვილი წევრი
6 ილია მზექალაშვილი წევრი
7 ალექსანდრე მაზმიშვილი წევრი
8 ზურაბ ჩხეიძე წევრი
9 თინათინ ჩიხიაშვილი წევრი
1 სერგო მამაგულიშვილი თავმჯდომარე
2 თენგიზ ღვალაძე წევრი
3 მამუკა ბერიაშვილი წევრი
4 ბადური ბერიძე წევრი
5 შალვა ადეიშვილი წევრი
6 ლევანი გელაძე წევრი
7 შამილა კახიტაევი წევრი
8 ალექსანდრე მაზმიშვილი წევრი
9 ალექსი შიუკაშვილი წევრი
1 ზურაბი კაპანაძე თავმჯდომარე
2 თამარ დენტოშვილი წევრი
3 ვახტანგ მაჭავარიანი წევრი
4 ბექა ფოჩხიძე წევრი
5 მამუკა ბერიაშვილი წევრი
1 თამარ დენტოშვილი თავმჯდომარე
2 კახა ასისტიშვილი წევრი
3 ზურაბ ჩხეიძე წევრი
4 ნინო ხუციშვილი წევრი
5 გიორგი სირაძე წევრი
გააზიარე