ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

საკრებულოს ფრაქციები

1 ნინო ხუციშვილი თავმჯდომარე
2 მამუკა ბერიაშვილი მოადგილე
3 თენგიზ ღვალაძე მოადგილე
4 ქეთევან სეფაშვილი წევრი
5 თამარ დენტოშვილი წევრი
6 დავით ქევხიშვილი წევრი
7 ვანო მამულაშვილი წევრი
8 სერგო მამაგულიშვილი წევრი
9 შამილა კახიტაევი წევრი
10 ილია მზექალაშვილი წევრი
11 ჯემალი შავერდაშვილი წევრი
12 ალექსანდრე მაზმიშვილი წევრი
1 იოსებ სოლომნიშვილი თავმჯდომარე
2 ვაჟა ჭუნაშვილი მოადგილე
3 ზურაბ კაპანაძე წევრი
4 კახა ასისტიშვილი წევრი
1 ვახტანგ მაჭავარიანი თავმჯდომარე
2 გიორგი სირაძე მოადგილე
3 ლევანი გელაძე წევრი
4 ზურაბ ჩხეიძე წევრი
1 ბადური ბერიძე თავმჯდომარე
2 ნიკოლოზ ღონიაშვილი მოადგილე
3 შალვა ადეიშვილი წევრი
1 ბექა ფოჩხიძე თავმჯდომარე
2 ალექსი შიუკაშვილი მოადგილე
3 თინათინ ჩიხიაშვილი წევრი
გააზიარე