ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

ქ. ყვარლის ბავშვთა რეაბილიტაცია-აბილიტაციის მულტიდისციპლინარული მომსახურების ცენტრი

24 თებერვალი, 2023

 

ქ. ყვარელში, ბავშვთა რეაბილიტაცია-აბილიტაციის მულტიდისციპლინარული მომსახურების ცენტრი აქტიურ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას!

ცენტრის მიზანია ყვარლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სოციალური განვითარების ხელშეწყობა, ფიზიკური და ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, შშმ პირთა ოჯახების გაძლიერება და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის, ასოციაცია ანიკას, კახეთის სამხაერო განვითარების ცენტრის, თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება.

 

#ყვარლისმუნიციპალიტეტი2023

#კახეთისსამხარეოგანვითარებისცენტრი

#თელავისგანათლებისგანვითარებისადადასაქმებისცენტრი

#ასოციაციანიკა

გააზიარე