ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

ადმინისტრაციული ერთეულები

 

I ყვარლის ადმინისტრაციული ერთეული - ქალაქი ყვარელი 

მერის წარმომადგენელი მალხაზ ხაბარაშვილი ტელ: 591 93 65 65

 

II მთისძირის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი  მთისძირი

მერის წარმომადგენელი ალექსანდრე მაზმიშვილი ტელ: 577 60 82 17

 

III ბალღოჯიანის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ბალღოჯიანი

მერის წარმომადგენელი შოთა იობაშვილი ტელ: 5 95 91 71 74

 

IV ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფლები:

ახალსოფელი, თხილისწყარო, შოროხი, საცხენე, თივი 

მერის წარმომადგენელი მალხაზ მარტიაშვილი ტელ: 5 99 03 30 64

 

V ჭიკაანის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფლები:

ჭიკაანი, ზინობიანი, ჩანტლისყურე

მერის წარმომადგენელი ოთარ სიფრაშვილი ტელ: 555 19 95 29

 

VI კუჭატნის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფლები:

კუჭატანი, სანავარდო, წიწკანაანთსერი 

მერის წარმომადგენელი მაია მედოიძე ტელ: 5 99 45 10 66

 

VII გავაზის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი გავაზი

მერის წარმომადგენელი სოფიკო ბერიაშვილი ტელ: 577 65 58 53

 

VIII შილდის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი შილდა 

მერის წარმომადგენელი ლევან ბადაშვილ ტელ: 577 04 05 41

 

IX ენისლის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფელი ენისელი

მერის წარმომადგენელი გია გიგიაშვილი ტელ: 599 23 93 49

 

X საბუის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფლები: 

საბუე, ალმატი

მერის წარმომადგენელი ზაზა ვარდოშვილი ტელ: 551 09 07 14; 555 48 77 92

 

XII გრემის ადმინისტრაციული ერთეული - სოფლები: 

გრემი, შაქრიაანი, გრძელიჭალა

მერის წარმომადგენელი ლუკა ლუარსაბიშვილი ტელ: 577 79 88 68

 

 

 

 

გააზიარე