ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

აპარატის საშტატო ნუსხა

რანგი თანამდებობის დასახელება საშტატო რიცხოვნება
I პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, აპარატის უფროსი 1
III პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში 1
III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 1
III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში 1
III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში 1
III მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 1
გააზიარე