ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

საკრებულოს აპარატი

1 ანა უსტიაშვილი აპარატის უფროსი
2 მარიკა როსტომაშვილი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში
3 მაია ქანდაურიშვილი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში
4 ნატო ზაუტაშვილი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში
5 ხათუნა მამულაშვილი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
6 ქეთევან სეფაშვილი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
7 გიორგი ყანწარაშვილი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების საკითხებში
8 ვალერი ბურკიაშვილი IT სპეციალისტი - ხელშეკრულებით
9 იური სეფაშვილი მძღოლი - ხელშეკრულებით
10 ვახტანგი ხარატიშვილი ახალგაზრდული პროექტების სპეციალისტი - ხელშეკრულებით
გააზიარე