ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

საკრებულოს კომისიები

1 ზურაბი კაპანაძე თავმჯდომარე
2 მამუკა ბერიაშვილი წევრი
3 კახა ასისტიშვილი წევრი
4 ლალი თვალიაშილი წევრი
5 კონსტანტინე ცხოვრებაძე წევრი
6 იოსებ სოლომნიშვილი წევრი
7 ია ამირანაშვილი წევრი
8 სოფიო ბილანიშვილი წევრი
1 ვანო მამულაშვილი თავმჯდომარე
2 თამარ ჭერაშვილი წევრი
3 ქეთევანი ჭიპაშვილი წევრი
4 ოთარი ბუჯიაშვილი წევრი
5 დათო ვარადაშვილი წევრი
6 ვლადიმერ გელაძე წევრი
7 თამილა ბურკიაშვილი წევრი
8 ლაშა ალადოშვილი წევრი
9 პეტრე კიკნაძე წევრი
10 გიორგი ბერიაშვილი წევრი
11 შალვა ადეიშვილი წევრი
1 დათო ვარადაშვილი თავმჯდომარე
2 ქეთევან ჭიპაშვილი წევრი
3 თამარ ჭერაშვილი წევრი
4 ლალი თვალიაშვილი წევრი
5 თამილა ბურკიაშვილი წევრი
6 ლუკა ბულბულაშვილი წევრი
7 იოსებ სოლომნიშვილი წევრი
8 ლაშა ალადოშვილი წევრი
9 შალვა ადეიშვილი წევრი
10 თამარი გიგიაშვილი წევრი
11 ნიკოლოზი ღონიაშვილი წევრი
1 ლევანი გელაძე თავმჯდომარე
2 ზურაბი ჩხეიძე წევრი
3 მამუკა ბერიაშვილი წევრი
4 კახა ასისტიშვილი წევრი
5 ვანო მამულაშვილი წევრი
6 გიორგი ამირხანოვი წევრი
7 ქეთევან ჭიპაშვილი წევრი
8 კონსტანტინე ცხოვრებაძე წევრი
9 პეტრე კიკნაძე წევრი
10 ვალერი ვარადაშვილი წევრი
11 თამარი გიგიაშვილი წევრი
1 გიორგი ამირხანოვი თავმჯდომარე
2 ვლადიმერი გელაძე წევრი
3 ლევანი გელაძე წევრი
4 ოთარი ბუჯიაშვილი წევრი
5 ზურაბი ჩხეიძე წევრი
6 ზურაბი კაპანაძე წევრი
7 ლუკა ბულბულაშვილი წევრი
8 ნიკოლოზი ღონიაშვილი წევრი
9 ია ამირანაშვილი წევრი
10 ვალერი ვარადაშვილი წევრი
გააზიარე