ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

მერი

სახელი, გვარი:  გივი  ზაუტაშვილი

მისამართი: ქ. ყვარელი, 4800, უორდროპების ქ. #10; მობ: 595 90 33 22; 577 58 58 51

ელ.ფოსტა:  givizautashvili@gmail.com;

დაბადების ადგილი და თარიღი: საქართველო, ქ. თელავი, 23 მაისი, 1982.

ოჯახური მდგომარეობა:

 დაოჯახებული.

განათლება: 

2000-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა, იურისტი.

ტრეინინგი: 

2015 - სსიპ „ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის

და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი“, ქონების მართვა და  განკარგვა. სერტიფიკატი.

2015 - სსიპ „ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის

და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი“, „სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პრიორიტეტების განსაზღვრა   და რისკების შეფასება“. სერტიფიკატი.

2015 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, კომპიუტერული უნარების საბაზისო ტრენინგი, სერტიფიკატი.

2015 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტის მართვის სისტემის ტრენინგი, სერტიფიკატი.

2016 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. „მიწის ახალ რეფორმასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და მუნიციპალიტეტის როლი მიწაზე უფლების დადგენის პროცესში, სერტიფიკატი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 - ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების საკითხთა დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი;

2011-2012 - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ყვარლის ცენტრის კოორდინატორი.

2007-2011 - ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

2006-2007 - ყვარლის რაიონის გამგეობის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. 

სამხედრო ვალდებულება:

2006 - რეზერვისტთა მომზადების პროგრამა. სამხედრო წოდება -„ სერჟანტი“.

ენები:

ქართული - მშობლიური

რუსული - კარგად

კომპიუტერული პროგრამები:

Windows, MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Internet and E-mail. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს).

პიროვნული თვისებები:

კომუნიკაბელური, გუნდში მომუშავე, პასუხისმგებლობის მქონე.

პროფესიული: ადამიანური რესურსების მართვა, სტრატეგია, კვლევა და ანალიზი, ადმინისტრირება, კანონებზე მუშაობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი.

გააზიარე