ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

სამსახურთა განყოფილებები

საქმისწარმოებისა და  მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება 

განყოფილების უფროსი - აკაკი კეკენაძე

ტელ: 5 99 85 60 09

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების  განყოფილება


განყოფილების უფროსი - კოკა ფილიშვილი

ტელ: 5 99 85 60 07საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

 - მარიამ შეყელაძე

ტელ: 5 55 57 57 87

 

შესყიდვების განყოფილება

განყოფილების უფროსი - თენგიზ ბუჯიაშვილი

ტელ: 5 99 85 59 95

 

მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - გივი  ჩახნაშვილი

ტელ: 5 99 00 03 67

 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მალხაზ ხიზანიშვილი

ტელ: 5 99 85 60 50

 

ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ვაკანსია

ტელ: 

 

საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ვაკანსია

ტელ: 

 

 

 

გააზიარე